• Přihláška do školní družiny

      • Informace o přihlášení do školní družiny

      • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku. Musí splnit daná kritéria při pobytu v tomto zařízení. V souladu s volnou kapacitou budou o přijetí žáka informováni jeho zákonní zástupci v červnu příslušného školního roku. Zápisní lístek je k dispozici u vedoucí vychovatelky v době stanovené pro zápis do školní družiny a ke stažení zde